"יש ילד שמצפה להכיר אותך - "הילד הפנימי

 

 

"הודיה היא אחת המתנות הגדולות שניתנו למחפש הרוחני. 

כאשר תחושת ההודיה קיימת - מתפוגג הספק, ועולה הידיעה 

הוודאית, כי לפחות ברגע זה, לפחות בנקודה זו, נראתה אמת". 

                                                                                    קאביו "Gratitude is one of the greatest gifts that have been given to the spiritual seeker. When gratitude is felt, doubt disappears, and the certain knowing arises, that at least in this moment, at least at this point, a truth was seen".

                                                                                                      Kavio

 

Make a free website with Yola