הכעס הוא אחד הרגשות המגונים ביותר על ידי בני האדם.