"יש ילד שמצפה להכיר אותך - "הילד הפנימי

 

מיהו "הילד הפנימי"? 
 

כולנו הגענו לעולם כילדים - פתוחים, אוהבים, רגישים ומחוברים לאמת הריגשית והרוחנית שלנו - ונאלצנו להתמודד עם החברה האנושית של זמננו, שמאפייניה הם שקר והעמדת פנים, אהבה מותנית ונצלנית במהותה, קהות חושים ועיוורון רוחני. 

התמודדות זו החלה בבית ילדותינו, ובמערכות היחסים שלנו עם הורינו, שבהיותם בני דור קודם לנו, היו מוגבלים ביותר ביכולתם לאהוב אהבת אמת, להבחין בצרכינו העמוקים, לכבד אותנו כבני אדם שווי ערך להם, ולהימנע מלהסב לנו פגיעה רגשית קשה.

זמן לא רב אחר כך אולצנו לשהות, שלא מבחירתנו, במוסדות חינוך שבהם, במעמד של נתינים נחותים, אולפנו באמצעות סמכות, מניפולציה, ענישה וכפיה, על ידי מבוגרים שלרוב היו מוגבלים ביכולתם לאהוב ולכבד לפחות כמו הורינו.

תהליך זה, של הפיכתנו מילדים למבוגרים היה כרוך, בהכרח, בשכחה - חלקית או מלאה - של טראומת הילדות וההתבגרות. על כן אנו תמיד מתחילים את חיינו הבוגרים בניתוק חריף מאותו ילד או ילדה, שהיינו רק כעשור או שניים לפני כן. רבים, וביניהם אנשים משכילים ופתוחים, אמנים, אנשי טיפול וחינוך ואף מחפשים רוחניים, חיים במצב שכחה זה את כל חייהם, אך יש כאלה הבוחרים אחרת.

"הילד הפנימי" הוא אותה מהות ריגשית-ילדית שנותרה בך, מנותקת מתודעת המבוגר שלך. זהו, למעשה הילד או הילדה שהיית, הממתינים למבוגר אחראי, אחראי במובן המלא של המילה, שיתעניין בהם באמת, יצור איתם קשר של אמת, וירפא את פצעיהם באהבתו. ומכיוון ששניכם אחד, או שתיכן אחת - הרי שברור שהדבר אפשרי.  

 

זיו ארדמן (קאביו)          

 


מיהו "הילד הפנימי"? 

 

כולנו הגענו לעולם כילדים - פתוחים, אוהבים, רגישים ומחוברים לאמת הריגשית והרוחנית שלנו - ונאלצנו להתמודד עם החברה האנושית של זמננו, שמאפייניה הם שקר והעמדת פנים, אהבה מותנית ונצלנית במהותה, קהות חושים ועיוורון רוחני. 

התמודדות זו החלה בבית ילדותינו, ובמערכות היחסים שלנו עם הורינו, שבהיותם בני דור קודם לנו, היו מוגבלים ביותר ביכולתם לאהוב אהבת אמת, להבחין בצרכינו העמוקים, לכבד אותנו כבני אדם שווי ערך להם, ולהימנע מלהסב לנו פגיעה רגשית קשה.

זמן לא רב אחר כך אולצנו לשהות, שלא מבחירתנו, במוסדות חינוך שבהם, במעמד של נתינים נחותים, אולפנו באמצעות סמכות, מניפולציה, ענישה וכפיה, על ידי מבוגרים שלרוב היו מוגבלים ביכולתם לאהוב ולכבד לפחות כמו הורינו.

תהליך זה, של הפיכתנו מילדים למבוגרים היה כרוך, בהכרח, בשכחה - חלקית או מלאה - של טראומת הילדות וההתבגרות. על כן אנו תמיד מתחילים את חיינו הבוגרים בניתוק חריף מאותו ילד או ילדה, שהיינו רק כעשור או שניים לפני כן. רבים, וביניהם אנשים משכילים ופתוחים, אמנים, אנשי טיפול וחינוך ואף מחפשים רוחניים, חיים במצב שכחה זה את כל חייהם, אך יש כאלה הבוחרים אחרת.

"הילד הפנימי" הוא אותה מהות ריגשית-ילדית שנותרה בך, מנותקת מתודעת המבוגר שלך. זהו, למעשה הילד או הילדה שהיית, הממתינים למבוגר אחראי, אחראי במובן המלא של המילה, שיתעניין בהם באמת, יצור איתם קשר של אמת, וירפא את פצעיהם באהבתו. ומכיוון ששניכם אחד, או שתיכן אחת - הרי שברור שהדבר אפשרי.  

 

זיו ארדמן (קאביו)          

 

טסט. נסיון. עברית.  

 

מיהו "הילד הפנימי"? 

 

כולנו הגענו לעולם כילדים - פתוחים, אוהבים, רגישים ומחוברים לאמת הריגשית והרוחנית שלנו - ונאלצנו להתמודד עם החברה האנושית של זמננו, שמאפייניה הם שקר והעמדת פנים, אהבה מותנית ונצלנית במהותה, קהות חושים ועיוורון רוחני. 

התמודדות זו החלה בבית ילדותינו, ובמערכות היחסים שלנו עם הורינו, שבהיותם בני דור קודם לנו, היו מוגבלים ביותר ביכולתם לאהוב אהבת אמת, להבחין בצרכינו העמוקים, לכבד אותנו כבני אדם שווי ערך להם, ולהימנע מלהסב לנו פגיעה רגשית קשה.

זמן לא רב אחר כך אולצנו לשהות, שלא מבחירתנו, במוסדות חינוך שבהם, במעמד של נתינים נחותים, אולפנו באמצעות סמכות, מניפולציה, ענישה וכפיה, על ידי מבוגרים שלרוב היו מוגבלים ביכולתם לאהוב ולכבד לפחות כמו הורינו.

תהליך זה, של הפיכתנו מילדים למבוגרים היה כרוך, בהכרח, בשכחה - חלקית או מלאה - של טראומת הילדות וההתבגרות. על כן אנו תמיד מתחילים את חיינו הבוגרים בניתוק חריף מאותו ילד או ילדה, שהיינו רק כעשור או שניים לפני כן. רבים, וביניהם אנשים משכילים ופתוחים, אמנים, אנשי טיפול וחינוך ואף מחפשים רוחניים, חיים במצב שכחה זה את כל חייהם, אך יש כאלה הבוחרים אחרת.

"הילד הפנימי" הוא אותה מהות ריגשית-ילדית שנותרה בך, מנותקת מתודעת המבוגר שלך. זהו, למעשה הילד או הילדה שהיית, הממתינים למבוגר אחראי, אחראי במובן המלא של המילה, שיתעניין בהם באמת, יצור איתם קשר של אמת, וירפא את פצעיהם באהבתו. ומכיוון ששניכם אחד, או שתיכן אחת - הרי שברור שהדבר אפשרי.  

 

זיו ארדמן (קאביו)          

Make a free website with Yola