"יש ילד שמצפה להכיר אותך - "הילד הפנימי

 

 אושו    - ציטוטים נבחרים


 "התבוננות היא חרב. אם מחשבה נכנסת למיינד שלך, רק התבונן בה, ופתאום תראה - המחשבה שם, אתה כאן, ולא נשאר גשר. אם אינך מתבונן - אתה הופך למזוהה עם המחשבה. אתה הופך למחשבה זו. התבונן - ואתה אינך היא". 


 

Osho watch the mind.mp3


מוקדם או במאוחר כל סיפור אהבה הופך רעיל. ואיך הוא הופך רעיל כל כך? שני הצדדים מעמידים פנים שהם אוהבים. שניהם אומרים שהם אוהבים. האב אומר שהוא אוהב את הילד, הילד אומר שהוא אוהב את האב. האם אומרת שהיא אוהבת את הבת, והבת ממשיכה ואומרת את אותו הדבר. אחים אומרים שהם אוהבים זה את זה. כל העולם מדבר על אהבה, שר על אהבה...  אך האם תוכלו למצוא מקום נוסף שהוא כה נטול-אהבה? אפילו קמצוץ של אהבה אינו קיים. רק הרים של דיבורים על אהבה, ורכסי הימאלאיה של שירה על אודותיה".

(Osho, A Sudden Clash of Thunder) 


 

osho_no_love_compassion.mp3


"במהותו, נוצר הכאב הפסיכולוגי מהניסיון להפריד את התודעה מעצמה. לפצל את אחדותה של התודעה לשניים: ישות הצופה ברגש שנדחה, ומנסה לברוח ממנו, לעוות אותו, או לגבור עליו, והרגש הנצפה עצמו. אם תודעה מפוצלת לשניים היא סיבת הכאב, שהרי רק תודעה ללא פיצול היא סוף הכאב. 

הפיצול אותו אתה יוצר, בין הרגש – הפחד, הכעס – ובין עצמך הופך אותך לשניים. אתה אומר: 'הנה אני כאן, הצופה, והנה שם נמצא הכאב, האובייקט. אני אינני הכאב'. ופיצול זה גורם כאב. אתה אינך הצופה, ואינך הנצפה. אתה שניהם. האחדות שנשארת, כאשר כל הכאב נעלם, כאשר אינך מפוצל עוד בשום דרך, כשהנצפה והצופה הם אחד, זוהי חוויית האלוהות, סמאדהי או איך שלא תרצו לקרוא לזה".

(Osho, Unio Mystica) 

osho_communion with pain.mp3

 

Make a free website with Yola